Монета присвячена 150-річчю від дня народження церковного й освітнього діяча, реформатора, першого митрополита Української автокефальної православної церкви, талановитого проповідника, публіциста, письменника, перекладача – Василя Костянтиновича Липківського.

На аверсі монети розміщено: угорі малий Державний Герб України та напис півколом НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ; у центрі композицію: в обрамленні тернового вінця, що символізує трагічну долю Василя Липківського, стилізоване зображення Євангелія на тлі Софійського собору в Києві, настоятелем якого був митрополит, логотип Монетного двору Національного банку України (праворуч), унизу – рік карбування монети 2014 та номінал – ДВІ ГРИВНІ.

На реверсі монети розміщено: портрет Василя Липківського, з обох боків від якого зазначені роки його життя, – 1864 та 1937, угорі півколом – напис МИТРОПОЛИТ ВАСИЛЬ ЛИПКІВСЬКИЙ.

Технічні характеристики

Номінал – 2
Метал – нейзильбер
Маса, г – 12.8
Діаметр, мм – 31
Категорія якості карбування – спеціальний анциркулейтед
Гурт – рифлений
Тираж, штук – 20000

Дата введення в обіг: 27 листопада 2014

Серія: Видатні особистості України

Художник: Кочубей Микола
Скульптор: Дем`яненко Володимир

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.