Будь-яка дисциплінарна відповідальність наступає в результаті дисциплінарного проступку у формі дисциплінарного стягнення.


Дисциплінарний проступок – це протиправна дія чи бездіяльність працівника, що порушує встановлений на підприємстві, в установі, організації внутрішній трудовий розпорядок.

Дисциплінарне стягнення – це невигідні наслідки, що покладаються на працівника за невиконання або неналежне виконання ним трудових обов’язків.

За порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано тільки один із таких заходів стягнення:

І), догана;

II). звільнення з роботи;

Чинне трудове законодавство передбачає певний порядок накладення стягнень. Щоб уникнути безпідставного притягнення працівника до відповідальності, власник ( уповноважений орган ) до застосування стягнення повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмове пояснення. Відмова працівника від дачі пояснення не є перешкодою для застосування стягнення. Ця обставина повинна бути оформлена письмовим актом і уповноважений орган може накласти стягнення на основі інших матеріалів ( доповідна записка, пояснення свідків та інші ).

За кожне здійснене порушення трудової дисципліни може бути застосоване лише одне дисциплінарне стягнення. Будь-яке стягнення накладається не пізніше одного місяця з моменту виявлення проступку та не пізніше шести місяців з моменту його вчинення. У цей час не включається відсутність працівника через хворобу чи відпустку.


Дисциплінарні стягнення оголошуються наказом (розпорядженням). Про накладення стягнення працівника повідомляють під розписку. Відомості про стягнення до трудової книжки не вносяться.
Якщо протягом року на працівника не було накладено нового стягнення, то він вважається таким, що його не мав. Крім цього, дисциплінарне стягнення може бути знятим достроково наказом власника ( уповноваженого органу ) у випадку, якщо працівник не допустив нових порушень та проявив себе сумлінним у роботі.

На протязі дії дисциплінарного стягнення заходи заохочення до працівника не застосовуються. Будь-яке стягнення може бути оскаржене робітником у органах по розгляду трудових спорів.

Одним із серйозних дисциплінарних проступків вважається прогул.

Прогул – відсутність працівника на роботі без поважних причин більше трьох годин протягом робочого дня.

У випадку прогулу не має значення, чи був працівник відсутній три години підряд, чи три години набралось за декілька відлучень з робочого місця. Проте прогулом визнається лише відсутність працівника на роботі без поважних причин. Якщо ж виявляється, що причини відсутності були поважними, то така відсутність не може бути кваліфікована як прогул і не надає підстав для стягнення.

У випадку виявлення прогулу можливе застосування будь-якого стягнення, в тім числі і звільнення. При цьому, власник ( уповноважений орган ) у випадку звільнення повинен одержати згоду профспілки.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.