Управлінська функція і її якісна реалізація на всіх етапах діяльності підприємства – це запорука успішної та ефективної роботи в будь-якій сфері бізнесу.

Для більш точного розуміння варто розділити принципи управління в менеджменті на загальні та спеціальні. Залишимо глибокий з економічної точки зору розгляд основ управління організацією фахівцям в цьому питанні – найголовнішим на даний момент є висвітлення базових принципів і методів управління в менеджменті.

Найбільш зрозумілою, а тому й цікавою, представляється класифікація, описана французьким теоретиком Анрі Файолем, викладена в 14 пунктах. Узагальнимо запропоновані “класичною” школою принципи управління в менеджменті.

Основні принципи управління

1. Наявність розподілу праці в конкретній компанії. В даному випадку порушується питання поділу роботи не тільки виконавців, а й самих менеджерів. Як приклад, можна привести поділ менеджерів на нижчу, середню і вищу ланку; менеджерів по роботі з персоналом, управлінців по окремих виробничих питань і т.п.

2. Нерозривний зв’язок повноважень і відповідальності при управлінні бізнесом. Особа, яка має право віддавати накази, повинно нести відповідальність за результат своєї діяльності.

3. Дисципліна і порядок як елементи, включені в принципи і методи управління в менеджменті. Дане правило має на увазі бездоганне виконання діючих в організації норм і правил. При цьому керівництво підприємства бере на себе зобов’язання організувати робоче місце для кожного співробітника.

4. Принципи управління в менеджменті, безумовно, мають на увазі єдиноначальність і єдність, спільність напрямків. Всі структурні підрозділи фірми, кожен її працівник повинні трудитися на благо загальної, єдиної для всіх мети. Зі свого боку, управлінець зобов’язаний підготувати план роботи, змалювавши планований результат. Реалізація даного постулату має увазі і таке правило: сувора субординація та отримання працівником безпосередніх вказівок тільки від одного керівника.

5. Підпорядкування індивідуальних інтересів і цілей загальним (випливає з попереднього принципу управління в менеджменті). Особисті цілі повинні відійти на другий план у порівнянні з процесом досягнення єдиного для всіх результату.

6. Облік ініціативи з боку співробітників. Незважаючи на наявність чіткого плану дій, ефективність досягнення поставлених цілей повинна припускати й врахування думки, ідей, пропозицій кожного конкретного працівника.

7. Централізація управління та підпорядкованість ланок системи передбачає наявність єдиного центру, а також грамотно розробленого ланцюга нижчестоящих структур.

8. Справедливість і розумну винагороду персоналу – один з основних принципів управління в менеджменті. Здавалося б, він зрозумілий без додаткових пояснень, але, на жаль, далеко не всіма керівниками реалізується на практиці. Начальник зобов’язаний бути строгий, але завжди беззастережно справедливий. Співробітник повинен отримувати оплату праці, адекватну витраченим зусиллям і економічній ситуації в суспільстві. Недотримання цих правил призводить до плинності кадрів, зниження якості роботи і, в кінцевому підсумку, до низької ефективності не тільки управління, а й бізнесу в цілому.

9. Останнє, про що хочеться сказати, це корпоративний дух. Тільки тоді управління можна вважати ефективним і грамотним, яке організоване так, що кожен співробітник на робочому місці і в колективі почуває себе як вдома.

Можна навести й інші варіанти класифікацій базових основ управління. Але цей варіант здається найбільш зрозумілим і точним. І в довершення, система принципів управління в менеджменті – це не лише чітке, пронумерована прописування ключових правил. Перш за все, це системний підхід до реалізації всіх описаних вище постулатів. Управління – це як живий організм, незадовільна робота однієї частини якого призводить до порушення загальної працездатності. Про це слід пам’ятати!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.