Що таке боністика, або історія паперових грошей!

Боністика – колекціонування банкнот і цінних паперів, які носять назву “бони”. Слово “бони” розуміється колекціонерами і дослідниками трояко: (1) як “паперові грошові знаки”, (2) як позначення грошових знаків, що випускалися не емісійними банками, та іншими організаціями та приватними особами, (3) як грошові знаки, що вийшли з ужитку .Колекція бон – важлива наочна ілюстрація до історії грошового обігу. Згідно з деякими джерелами, подобу депозитних свідоцтв застосовувалося вже в 119 р. н.е. в Китаї. Вважається також, що і при династії Тан (618-907) паперові гроші були досить поширені. Під час династії Мін в Китаї було заборонено накопичення золота та срібла, а пізніше і мідної монети. У зверненні була тільки паперова валюта з імператорським гербом і написами: “Державна банківська квитанція царства Мін”, “Гроші держави Мін в обігу весь час”. Проте через 200 років обіг паперових грошей було заборонено імператорським указом.

Паперові грошові знаки, або бони, як замінники монет із золота і срібла з’явилися в Європі та Америці значно пізніше. Першим досвідом такого роду можна вважати іспанську військову грошову емісію 1480-х років, однак зразків її не збереглося.

В якості замінників монет для державного звернення бони вперше були застосовані в Швеції. Там був створений Королівський обмінний банк, який в 1658-1661 роках видавав депозитні квитанції замість зданих на зберігання монет як доказ власності їх власника. Ці квитанції і можна вважати першими державними європейськими банкнотами. Після 1665 Королівський обмінний банк почав видавати депозитні квитанції під заставу срібла.

В Англії банкноти з’явилися в кінці 17 століття: тут також банкіри своїм клієнтам (купцям) видавалися квитанції (невеликих округлених номіналів) за монетні суми, здані ними на зберігання. Ці квитанції зверталися замість грошей при взаємних розрахунках. 1684 роком датуються рукописні банківські квитки, в 1730 році з’явилися друковані квитки, але з рукописними підписами.

В Америці (Канаді) паперові, а точніше, шкіряні грошові знаки з’явилися в Бостоні в 1690 році. В Австрії “банкоцеттелі” були випущені в 1762 році.

Перші російські паперові грошові знаки були випущені в період царювання Катерини II, в 1769 році для фінансування війни з Туреччиною, вони мали гідність у 25, 50, 75 і 100 рублів (вони називалися асигнаціями). Вартість же останніх великих купюр царського уряду в 1917 році становило 500 рублів (в той час як золоті монети мали цінність в 5, 7 1/2, 10 і 15 рублів).

Зберігати паперові грошові знаки було невигідно саме через їхню дорожнечу, а не тому, що папір є менш міцним матеріалом, ніж будь-який метал. Екземплярів паперових грошей залишилося зовсім небагато. Це доводить той лише факт, що в багатьох роботах і каталогах (включаючи іноземні) наводиться одна й та ж купюра 1777 року в 25 рублів з № 306663, запозичена з роботи Чижова С.І. “Перші російські державні асигнації” (1911). Дана бона перебувала в зборах крупного московського колекціонера Ф.В. Веркмейстера.

У 19 столітті майже у всіх країнах Європи паперові гроші (під різними назвами) увійшли в широкий обіг. Крім державних грошових знаків, використовувалися і приватні грошові знаки, які замінювали розмінну монету. До прикладу, у 1791 році в революційній Франції муніципалітетами та торговельними фірмами були випущені так звані “квитки довіри”, які служили заступниками мідних і срібних монет, які зникли з обігу. У Росії в Прівіслінскіх губерніях в середині 19 століття випуск приватних бон мав досить масовий характер навіть і в спокійні періоди.

Особливий інтерес для боністики являють собою банкноти-марки, які були віддруковані на тюленівій шкірі в 1847-1852 роках – під час існування Російсько-американської компанії на Алясці. Ця компанія володіла правом монопольного користування промислами і копалинами. Банкноти віддруковані в Експедиції виготовлення державних паперів в Петербурзі.

Початок “приватної” бонною емісії нинішнього часу поклав випуск німцями 23 липня 1914 під час окупації польського міста Добра Калішское губернії перших місцевих бон в 10 і 15 копійок. І так було по всій території Польщі, яка входила до війни до складу Російської імперії.

Тільки тоді, коли в період першої світової та громадянської воєн та за часів непу дійсна вартість паперових грошей різко впала, їх почали збирати. Знецінення відбувалося тому, що одна емісія слідувала за одною і попередні втрачали свою реальну цінність, але набували історичну і естетичну.

З’явилися колекціонери-боністи, зародилася боністика. Спочатку її вважали якимось різновидом нумізматики. У журналі “Серед колекціонерів” в 1923 році стаття про колекціонування паперових грошей так і називалася – “Нова нумізматика”.

У роки першої світової війни, революції, громадянської війни і після її закінчення, в період непу, коли інфляція перевищувала сьогоднішні всім знайомі розміри, було випущено понад 10 тисяч різних купюр центральних та місцевих грошових знаків. Вони були як обов’язкового звернення, тобто випущені якою владою, так і приватні, випущені різного роду торговими організаціями і підприємствами для видачі замість здачі і приймалися назад тільки цими організаціями і підприємствами.

Тому колекціонування бон прийняло широкий розмах. Для цілей колекціонування поширювалися екземпляри бон, що залишилися в Центробанку. На них ставилася надпечатка “колекційні”.

У 1922 році в Тифлісі А.М. Браїлівський випустив “Монографію-каталог грошових знаків російської революції”. Там же в Тифлісі вийшли два видання “Каталогу грошових знаків російської революції” (1922, 1924).

У 1923 році в Москві видавався журнал “Радянський боніст”, а в виданій в 1925 році “Адресній книжці колекціонерів грошових знаків і бон” перераховано більше 400 прізвищ радянських боністів. У 1931 році в бюлетені “Північно-Кавказький колекціонер” один з найбільших довоєнних боністів В.М. Соколов писав, що боністика “була в 1923-1927 роках модним видом колекціонування, коли мало не в кожному будинку був свій боніст”.

Організатор Державної організації Уповноваженого з філателії та бонам в СРСР Ф.Г. Чучин згадував у березні 1924 року, що в 1921 році він послав В.І. Леніну як Голові Раднаркому РРФСР знехтуваний перед цим багатьма інстанціями проект запровадження державної монополії на філателію для отримання коштів на ліквідацію неграмотності. Ленін переслав проект голові Малого Раднаркому А.С. Кисельову, рекомендуючи провести зазначений проект декрету і поширити його і на бони.

Тому з самого моменту утворення Всеросійського товариства філателістів 6 квітня 1923 боністи увійшли до його складу на правах окремої секції. Боністи брали активну участь у різних виставках і випустили кілька каталогів бон, які нині є бібліографічною рідкістю, так як тираж їх був дуже малий. Hапpиклад, тираж виданого в Пермі в 1931 році “Каталогу грошових знаків Уралу і Пpикамья” склав всього 200 примірників.

У 1925 році група московських і ленінградських авторів підготувала покажчик “Паперові грошові знаки, випущені на території колишньої Російської імперії за час з 1769 по 1924 роки”. Але основним каталогом в той час став виданий у 1927 році “Каталог бон і грошових знаків Росії, околиць і утворень (1769-1927)” під редакцією голови Президії Радянської філателістичної Асоціації Ф.Г. Чучина.

В кінці 20-х років інтерес до боністиці впав. Автоp “Каталогу грошових знаків Росії та балтійських країн” H.І. Каpдаков в журналі “Россіка” відзначав, що “вже до 1928 року масове захоплення боністика скінчилося”.

З початку 1960-х років в країну почав надходити складений Н.І. Кардаковим “Каталог грошових знаків Росії та балтійських країн”, виданий у Берліні в 1953 році. Це дуже представницький каталог з незначною кількістю помилок, проте в ньому розглядалися тільки державні емісії та емісії самоврядувань. Незважаючи на це дане видання стало основою для багатьох сучасних каталогів, в тому числі для російського розділу американського каталогу А. Піка 1975 року (“Standard Catalog of WORLD PAPER MONEY by Albert Pick”). Надалі американський каталог неодноразово перевидавався, але відомості про Росію в ньому як були, так і залишилися досить обмеженими. Таким чином, єдиним каталогом, в якому наводилися приватні бони Росії, залишався каталог В. Соколова-М. Іванова (1927), що мав наклад кілька сот примірників.

У середині 80-х років увага до боністиці знову посилився. Стали виходити нові каталоги бон в різних містах стpан – Е.Н.Детілота в Одесі, Е.С. Кіpіченко і А.С. Ільчишина в Києві, Д.А. Сенкевича в Москві (всі в 1988 році), Ю.Б. Полинського в Ленінграді в 1990 році, А.І. Малишева і ін. в Москві в 1991 році і т.п.

Найбільш цікавим для боністів став “Повний каталог паперових грошових знаків і бон Росії та СРСР (1769-1990)”, підготовлений П. Рябченко та В. Нібаком і виданий в 1991 році в Києві. У 1995 році він був перероблений і доповнений. Він вийшов під назвою “Повний каталог паперових грошових знаків і бон Росії, СРСР і країн СНД (1769-1994)” П.Ф. Рябченко. Прикметник “повний” в назві каталогу позначає, що в нього включені відомості про всі види грошових знаків: загальнодержавних, місцевих, приватних, госпрозрахункових, колгоспних і т.п. Однак і в цьому каталозі є пропуски.

Пеpебудова і викликаний нею розвал Радянського Союзу призвели спочатку до появи всяких приватних бон – тобто випусків заводів, фабрик, організацій, колгоспів і радгоспів (до 20 тис. штук в загальній складності), а потім і до появи паперових грошових знаків держав СНД і Прибалтики. Першими з’явилися українські купони, прозвані “фантиками”, і литовські талони, названі по імені президента Hацбанка “pепшками”. В даний час вже усі держави обзавелися солідними грошовими знаками, друкованими в основному зарубіжними фірмами.

Тому невипадково, що в 1994 році в Москві вийшов каталог О.В. Парамонова “Паперові грошові знаки, випущені незалежними державами на терені колишнього СРСР за період з 1991 по 1994 рр..”.У 1993 році вийшла книга А.Е. Міхаеліса і Л.А. Харламова “Паперові гроші Росії”, присвячена 175-річчю Гознака. В ній викладається історія паперових грошей Росії від перших асигнацій до сучасних грошових знаків, розповідається про технологію виготовлення паперових грошей, дано поради про те, як відрізнити справжні гроші від фальшивих та підроблених. У цьому виданні вперше представлені репродукції всіх випущених в Росії грошових купюр в натуральних кольорах.

У 1998 році з’явилося найбільш повне на сьогоднішній день боністіческое видання – “Енциклопедія паперових грошових знаків Росії (1769-1995)” в трьох томах. Його автори: Л.З. Кац і В.П. Малишев. Дане видання підготовлене дуже серйозно: авторами була проведена систематизація відомих паперових (у поняття “паперові” входять також знаки, виконані по шовку, шкірі, на картоні та інших замінниках паперу) грошових знаків з використанням великої кількості літературних джерел та статей відомих радянських боністів 1920 – 1930-х років, які були живими свідками численних емісій 1917-1923 років. Перший том енциклопедії містить відомості про урядові емісіях від асигнацій 1769 до випусків середини 1990-х років держав, що утворилися після розпаду СРСР. У ньому вперше наведені ілюстрації (правда, чорно-білі) основної маси російських бон, акцентовані їх різновиди. Два інших томи, підготовлених до друку (але поки не вийшли), містять відомості про грошові знаки самоврядувань (том 2) та приватних емітентів (том 3).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: