Складська логістика.

Складська логістика – це організація, проектування та управління складами, її завдання та функції полягають у швидкому та своєчасному пересуванні і доставці вантажів до місця призначення. Для того, щоб це здійснювати необхідно мати сучасну і надійну інфраструктуру у вигляді правильно обладнаного складського комплексу.

Ведення транспортного бізнесу на сьогоднішній день неможливо без надання замовнику повного спектра послуг, включаючи зберігання і формування певних партій товару, приймання та розвантаження продукції, а також відправлення партій товару суміжним транспортом. Від того, наскільки злагоджено і швидко буде виконуватися ця робота, безпосередньо залежить робота інших відділів (відділу доставки, продажів, постачання), а також рівень логістичного сервісу і, як наслідок, конкурентоспроможність компанії на ринку.

Саме тому, складська логістика відповідає за оптимізацію технологічного процесу в цілому і за окремі елементи внутрішньоскладської обробки вантажів.

Для різних типів складських приміщень ці рішення будуть мати істотні відмінності, цей факт пояснюється різними технологічними можливостями складів і різними вихідними умовами. Сучасні логістичні центри управляються за допомогою систем автоматичної ідентифікації та систем ERP, та пропозиції щодо оптимізації їх роботи будуть абсолютно марними для оптового складу невеликої торговельної компанії.

Складська логістика відповідає за управління рухом вантажів на території складського господарства, її об’єктами є будь-які види товарів, в процесі їх доставки, складування та обробки. З метою оптимізації виробництва складської логістики весь процес ділиться на кілька рівнів, що дозволяють контролювати якість сервісу і забезпечують своєчасну обробку товарів.

Вхідний потік забезпечує приплив нових товарів ззовні, він має на увазі перевірку якості продукції, що надійшла, розвантаження та оформлення супровідної документації. Вихідний потік відповідає за всю продукцію, що залишає склад. На цьому етапі потрібна погрузка транспорту, упаковка вантажу та оформлення супровідної документації. Внутрішній потік забезпечує переміщення вантажів по території складу і передбачає обробку і сортування товарів.

Складська логістика являє собою складний процес, оскільки перед нею стоять абсолютно певні завдання і функції, що дозволяють зробити весь сервіс зручним і сучасним. Саме логістика відповідає за облік і контроль відправлених і отриманих вантажів, що дозволяє забезпечити ритмічність обробки товарів і підвищити оборот складу. Розвантаження, обробка товару і правильне оформлення супровідної документації також вважається важливою частиною логістичного процесу. При цьому основним завданням транспортної логістики є швидка і якісна доставка товарів до місця призначення.

Складування і зберігання вантажів повинно здійснюватися з урахуванням раціонального використання об’єму складу та його площ, при цьому обов’язково повинні враховуватися особливості зберігання деяких видів товарів. Система функціонування складської логістики багато в чому залежить від кількості складів. Якщо їх число буде менше оптимального, то вся система навряд чи себе окупить, в свою чергу більша кількість складів може привести до непомірно високих витрат на їх утримання.

Щоб обчислити оптимальну кількість складських приміщень для даного конкретного підприємства слід враховувати і аналізувати цілий ряд факторів: вартість витрат на утримання товарів і самих складів, вартість транспортних витрат, кількість складів і їх віддаленість від головного офісу. Ефективність логістичного процесу багато в чому залежить від злагодженості роботи, ось чому складська логістика дозволяє уникнути багатьох найбільш поширених помилок.

Перевиробництво є однією з найбільш типових помилок початківців підприємців, воно полягає в тому, що на склад надходить набагато більше товару, ніж той може вмістити. Цей аспект, як і надлишок запасів, лише дозволяє створювати перешкоди в робочому процесі, оскільки забирає надто багато часу і сил на пошук необхідної продукції.

Неправильна комплектація або некоректна прийомка товару також призводить до невиправданих витрат на виробництві, уникнути цього допоможе своєчасне навчання співробітників та контроль над відповідним процесом. Зайві переміщення та операції на робочому місці, зайва обробка товару і очікування замовлення дуже сильно можуть впливати на збільшення витрат на виробництві.

Складська логістика допомагає скоординувати і автоматизувати процес доставки, відвантаження і переміщення товарів по складу, тим самим знижуючи невиправдані матеріальні та фізичні затрати.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: