Супервайзер ( Supervisor ) – багатофункціональний спеціаліст, керівник нижчої чи середньої ланки, покликаний контролювати поточну роботу підпорядкованої йому групи співробітників. Супервайзер в перекладі з англійської – наглядач, контролер, доглядач.

 
Супервайзером називають лінійного керівника групи диспетчерів, співробітників зміни, групи торгових представників і інших груп співробітників, зайнятих роботою, схожою за функціоналом, або зайнятих суміжної роботою, виконують цю роботу з єдиною метою. Діяльність супервайзера покликана спрощувати роботу менеджера і вищого керівництва. Супервайзер виконує роль основної сполучної ланки між польовим персоналом і компанією.
 
Мета діяльності супервайзера – організація та контроль поточної діяльністю групи персоналу.
 
Завдання супервайзера: оптимізація роботи групи співробітників, максимізація віддачі від кожного польового співробітника, усунення втрат, спричинених недоліками менеджменту компанії.
 
Основні функції супервайзера:
 
  • контроль над поточною роботою “польових” співробітників;
  • навчання та коучинг співробітників;
  • консультативна підтримка та інформаційне забезпечення;
  • координація дій команди, розподіл завдань;
  • доведення цілей, завдань компанії до співробітників;
  • збір, групування і надання звітності по діяльності підпорядкованої йому команди;
  • адміністрування: розподіл роботи, облік робочого часу, розрахунок заробітної плати і т.д.
 
Супервайзер доводить до відома підлеглих працівників поставлені перед ними завдання, перевіряє готовність працівників до вирішення поставлених завдань, розподіляє ділянки робіт між працівниками.
Супервайзер, в поточному режимі, контролює продуктивність праці, трудову і виробничу дисципліну, розподіл роботи (обов’язків), виконання поточних планових показників, встановлених менеджером, коригує роботу персоналу.
 
Супервайзер, при виникненні незапланованих або нестандартних ситуацій, при збоях в загальному порядку роботи, призначає працівників на виконання певних робіт, організовує (при необхідності) взаємозамінність працівників.
 
Окремим і дуже важливим напрямком роботи супервайзера є постійний контроль і перевірка забезпеченості працівників матеріально-технічними ресурсами, інформаційними матеріалами, необхідними для виконання покладених на підлеглих обов’язків, вживає заходів щодо запобігання простоїв, аварій, тимчасових зупинок роботи.
 
Супервайзер стежить за мікрокліматом у колективі, оцінює лояльність і врівноваженість працівників, визначає ступінь довіри до працівників, вживає заходів щодо запобігання і ліквідації конфліктних ситуацій у ввіреному йому колективі.
 
Як правило, супервайзер не має права наймати і звільняти співробітників, не займається тактичним і стратегічним плануванням, а також не несе бюджетну відповідальність за діяльність групи.
 
У торгівлі основна функція супервайзера – контролювати роботу торгових агентів або промоутерів.
 
Супервайзери з’явилися в 70 – х роках XX століття, в якості менеджерів нижчої ланки, що підвищують контроль над поточною діяльністю груп персоналу. Компанії стали прагнути мінімізувати залежність від “людського фактора” і отримувати максимальну віддачу від трудової діяльності кожного польового співробітника.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.