Як розрахувати рентабельність підприємства? Приклад!

Якщо ви зверталися до кредиторів або інвесторів, то ви напевно стикалися з таким поняттям, як рентабельність підприємства. Що це таке? Як розраховується? Що впливає на цей показник? На ці питання ми і постараємося вам відповісти.
 
Що таке рентабельність підприємства?
 
Якщо звернутися до визначення, то рентабельність – це відносний показник економічної ефективності. Вимірюється рентабельність у відсотках, а обчислюється шляхом ділення суми прибутку на суму активів і ресурсів, що її формують.
 
Отже, рентабельність підприємства це показник, який ілюструє ступінь ефективності використання підприємством у своїй діяльності майнових активів (оборотних і власних коштів). Головний сенс розрахунку рентабельності в тому, щоб показати, скільки прибутку отримано підприємством на кожну гривню, вкладену у його виробничі фонди.
 
На рівень рентабельності компанії впливає безліч факторів: структура капіталу, його джерела, структура і вартість активів, ступінь залученості виробничих ресурсів у діяльність підприємства, вартість оборотних коштів, їх джерела, величина виручки від реалізації, величина сформованих за звітний період витрат.
 
Формула розрахунку рентабельності підприємства
 
Рп = Б/(середнє ОПФ + середнє ОА), де
 
Рп – рентабельність компанії;
Б – балансовий прибуток за звітний період;
середнє ОПФ – середнє значення вартості основних виробничих фондів компанії за звітний період;
середнє ОА – середнє значення вартості оборотних активів за звітний період.

Балансовий прибуток підприємства
 
Цю прибуток ще називають бухгалтерським. По суті, це прибуток компанії, отриманий за підсумками звітного періоду, тобто, прибуток до оподаткування. Щоб отримати цю величину, необхідно з отриманої від реалізації продукції і послуг виручки відняти такі показники:
 
• собівартість проданих товарів, робіт і послуг;
• комерційні витрати;
• управлінські витрати.
 
Не забудьте додати до отриманої суми прибуток від операційної та позареалізаційної діяльності. Якщо за цими видами операцій отримано збиток – відніміть його із загальної суми.
 
 
Середні значення оборотних засобів і виробничих фондів
 
Середня вартість основних виробничих фондів визначається досить простим способом. Треба взяти величину виробничих фондів на початок звітного періоду і на кінець, скласти їх разом і розділити на два. Так само чинимо і з визначенням середньої вартості оборотних коштів.
 
Підставляємо все в формулу і знаходимо рентабельність компанії.
 
Приклад розрахунку рентабельності підприємства.
 
Компанія «Палекс» у 2013 році отримала 20 тисяч грн. загального прибутку, що підлягає оподаткуванню податком на прибуток. При цьому вартість її основних фондів на початок року склала 5300, а на кінець – 10 200 грн. Підсумок по другому розділу балансу «Оборотні активи» на 1 січня 2013 року склав 30 800, а на кінець 2013 – 30 500 грн. Знайдемо рентабельність підприємства.
 
Середнє ОПФ буде дорівнює: ( 5300 + 10200 )/2 = 7750 грн.
Середнє ОА: ( 30800 + 30500 )/2 = 30 650 грн.
Рентабельність підприємства складе: [20 000/(7750+30650)]*100%= 52 %
 
52 % рентабельності – непоганий результат для компанії. Але для точного аналізу рентабельності підприємства краще робити порівняння його показників у динаміці. Якщо спостерігається зростання рентабельності, можна стверджувати, що проведена управлінська політика керівництва ефективна і веде компанію до благополуччя. Якщо спостерігається спад показника – варто пошукати причини зниження прибутковості вашої діяльності.
 
Підприємство має бути рентабельним – саме з цією метою, воно і створюється. Сподіваємося, що наша інформація допоможе вам з легкістю провести відповідний економічний аналіз діяльності вашої компанії.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: