Як стати кандидатом наук?

Для того щоб стати кандидатом наук, необхідно поетапно здійснити ряд дій, що вимагають від претендента додатки інтелектуальних зусиль і наукового пошуку.
 
У відділі аспірантури вузу можна отримати інформацію про терміни і правилах здачі кандидатського мінімуму. Працівник аспірантури надасть відомості, в яких є інформація, як стати кандидатом економічних наук або як стати кандидатом юридичних наук.
 
Кандидатський мінімум – це здача іспитів з історії та філософії науки, з іноземної мови та зі спеціальної дисципліни у відповідність з напрямком наукового пошуку. Наприклад, для майбутнього кандидата економічних наук потрібно скласти іспит з теорії економіки, а для аспіранта-медика – з теорії його медичної спеціальності. Традиційно іспити приймаються двічі на рік: у листопаді та у травні.
 
Далі разом з науковим керівником розробляється індивідуальний план із зазначенням строків здачі кожного іспиту, а також по захисту дисертації. План затверджується на засіданні кафедри, до якої прикріплений здобувач. Дисертація виконується під керівництвом доктора або кандидата наук за тією спеціальністю, за якою планується захист.
 
Керівник повинен мати наукові досягнення в даній області, друковані роботи. Кожна глава дисертації представляється на обговорення вченій раді кафедри. Наукові положення, висунуті в роботі на захист, повинні бути опубліковані в рецензованих журналах або обговорені на конференціях українського та міжнародного рівня.
 

У дисертації має бути представлено нове наукове досягнення, яке корисне для сучасного суспільства. Ставлячи собі питання, як стати кандидатом медичних наук, варто спочатку визначитися з місцем проведення досліджень, об’єктами досліджень, а також вивчити правила дотримання всіх етичних норм при проведенні експериментів.
 
Відомості, представлені в дисертації повинні бути достовірними і відображати результат впровадження нових технологій. Ступінь кандидата наук присвоюється за результатами захисту дисертації таємним голосуванням членів вченої ради і затверджується Вищою атестаційною комісією (ВАК).

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: